Iris Milde

Jsem diplomovaná překladatelka pro češtinu a polštinu. Mimo to jsem přísežná překladatelka českého jazyka. Překládám všeobecné a odborné texty, webové stránky, audioguidy atd. Pro češtinu nabízím též ověřené překlady s razítkem (rozsudky, vysvědčení, posudky, testamenty, životopisy atd.). Abych dodala jen kvalitní, odborně správné a současně srozumitelné a dobře čitelné texty, překládám jen do své mateřtiny, do němčiny.

Cena se řídí podle délky a odborných nároků textu. Při odborných textech je zpravidla nutné věnovat více času rešerším.

Napište mi prosím a odpovím v krátké lhůtě s konkrétní nabídkou pro Váš text.