Iris Milde

Překladatelka z češtiny a polštiny do němčiny

Ukončila jsem studium na Univerzitě v Lipsku s titulem Diplomübersetzer/Diplomovaný překladatel pro češtinu a polštinu. Překládám z češtiny a polštiny do němčiny, která je mou mateřštinou. Se studiem češtiny jsem začala už jako dítě na česko-německém gymnáziu v Pirně (Německo). Praktické zkušenosti s jazykem jsem získala například během dobrolnického ročního pobytu v Plzni a během mého tříletého studijního a pracovního pobytu v Praze (2010-2013). Nyní pracuji a žiji v Drážďanech. Přijímám texty každeho druhu: všeobecné, literární, odborné texty a texty určené pro namluvení z oblasti kultury, dějin, turismu, politiky, médií, ekonomie, botaniky a památkové péče. Jsem soudně přísežná překladatelka českého jazyka.